Автор Тема: Прозерпина  (Прочетена 2736 пъти)

Неактивен Марая

 • Глобален модератор
 • Потребител герой
 • *****
 • Публикации: 7295
 • ПРОСТО МАРАЯ!
Прозерпина
« -: Юни 23, 2011, 02:43:11 pm »


Девиз на ПРОЗЕРПИНА:  "Не събирайте съкровищата на земята ,събирайте ги на небето!"

ВЛИЯНИЕ НА ПРОЗЕРПИНА
                                 
 Както вече е установено, влиянието на Прозерпина е твърде фатално и съдбоносно. Произтича нещо като трансмутация на човека, неговото пре- оформяне с глобални промени и изменения, поврати и преподреждане е някакси смърт и възраждане на съвършено друго ниво, а именно в тези сфери и области на живота, които се показват от главните принципи на дома в хороскопа, където е разположена Прозерпина. Естествено, колкото е по-силен нейният космически статус, толкова по-силно е нейното действие и влияние. Засега статистиката за влиянието и е твърде оскъдна, защото е минало твърде малко време от нейното откриване - 1977 г. (Тук Вронски е сбъркал. През тази година е открит Хирон. Няма ясна информация дали е открита Прозерпина и кога. Бел. прев.).

                      ВЛИЯНИЕ НА ПРОЗЕРПИНА В ДОМОВЕТЕ НА     ХОРОСКОПА

Прозерпина в I дом: със силен космически статус и без раняване тя усилва виталността, жизнеспособността на индивида, създава съответстващи възможности за преживяване в екстремални условия, ситуации; способствува за изменение на неговия външен облик, особено ако е близо до Асцендента и образува съвпад с него (пластични операции на лицето, смяна на зъбни и други протези, ранно оплешивяване или растеж на косата през старостта и т.н.). Тук Прозерпина усилва интереса и способностите към такива науки като химия и алхимия, ботаника, геология, кристалография, едновременно създавайки възможности за работа в тези направления. Много специалисти имат Асцендент в знаците Дева и Везни и с Прозерпина в I дом на хороскопа.

Прозерпина във II дом: заставя индивида да си смени възгледи, мнения и, разбира се, отношението към материалните ценности - пари и ценни книги, към скъпи вещи и скъпоценни камъни, метали. Също нерядко създава  възможност за спечелване на крупна сума пари в лотария или операции на борсата, а при раняване - заставя човека да стъпи на по-хлъзгав и съблазнителен път, или да се занимава с грабителство. Нерядко се наблюдава крайна обърканост със средствата: ту приказно богати, увеличаващи състоянието си, ту го губят. Вторият проблем е свързан с тялото - излишна пълнота или явна слабост, изискваща строга диета, лична хигиена, свързана с режима на работа и отдих, хранителни продукти и т.н.

Прозерпина в III дом: протича постоянно изменение в отношенията с най-близки роднини - братя и сестри, съседи и колеги, с хората от най-близкото обкръжение.Често децата с тази позиция на са в числото на т.н.трудно възпитаеми. Като правило, индивидът подсъзнателно избира най-същественото и полезно зърно от всяка получена отвън информация, разкрива книгата точно на това място, което може да даде нужната информация; изкарва от събеседника такова откровение, че той да му съобщи нужната информация. Тази позиция на Прозерпина дава на своя подопечен способност
за пророчества и предсказания.

Прозерпина в IV дом: усилва интереса към тайни познания, към окултни и съкровени науки, наблюдава се неудовлетворителност от съществуващото положение както на даденото общество, народ, така и от собственото домашно огнище. Търсят се подобрения. При раняване: след дълбоко разочарование разлъка сродителите, раздяла сродния дом, край, родина. Може да се прояви някакъв комплекс от фройдов тип.

Прозерпина в V дом: засилва търсенето на нови форми на общуване, взаимоотношения между обичащите към извънбрачни връзки, с извънбрачни деца. Често успех носи педагогическа дейност, в частност възпитание на деца, младото поколение; света на изкуството, особено - театрална, оперна сцена, музика, вокално изкуство; света на науката и техниката, културен и спортен живот. При раняване: жените следва да се опасяват от извънматочно забременяване или опасно за живота раждане. Нерядко децата сераждат болни или сакати с физически недостатъци, или даже уродливи. Ако Прозерпина се намира в първата трета на дома, това може да засяга само първородното дете, ако е във втората - първото и второто дете, а ако е в третата то всички деца, значи в този случай не може да има деца. За мъже е същото с Плутон в V дом на хороскопа.

Прозерпина в VI дом: усилва чувството на дълг, задължения, отговорност. Индивида бива привлечен от всичко тайнствено и неизучено,всичко секретно, окултните и съкровени науки, тайни и секретни служби, разузнаване и контраразузнаване. За това помагат способностите на дадения човек, особено от феноменален и екстрасензорен характер - хипноза и психотерапия, внушение, което се използва с цялата своя мощ за подтискане на инакомислието, удовлетворение на тщестлавната жажда за власт. Нерядко се случва, че човека се числи на служба, но почти не стъпва там или се появява много рядко. Прозерпина в VI дом заставя астролозите да се занимават не само с практическа работа, но също и с научно-изследователска и екпериментална дейност.

Прозерпина в VII дом: засилва в индивида някакви характерни само на него възгледи и мнения, убеждения, особено за такива понятия като брак и съпружески живот, делово партньорство, сътрудничество, съавторство, договори и контракти, дългосрочно съюзи, открити врагове и съдебни процеси. За дадения човек партньора ще същедтвува и действа като закон или правила за уличното движение, ярко натъртени в дълбоките пластове на душата и подсъзнанието, които е просто немислимо да се нарушат, но човека даже не подозира за това. Нерядко тази позиция на Прозерпина носи глобални промени в социалното обкръжение.

Прозерпина в VIII дом: създава възможности на индивида да притежава великите тайни на Космоса и Природата, да владее изкуството на йога и усвои секретите на пранаяма (универсалната енергия), своя пулс и дишане, тяло и дух, своя живот и смърт, особено във всички екстремални ситуации в живота. При тази позиция на Прозерпина често се наблюдава не само летаргичен сън, но даже клинична смърт. Тук тя може твърде силно да повлияе не само на дълговременното съхранение на организма, но също и на преждевременното износване и преждевременна смърт. Нерядко тя показва възможност за получаване на завещание или наследство, на някакви  непредвидени печалби или загуби, на различни семейни тайни, на членство в тайни групировки, общества, ложа, духовен орден. Тук Прозерпина усилва интереса към окултни и съкровени науки. Под нейното силно влияние произтича духовно прераждане. Духовното наследство на човека става безсмъртно.

Прозерпина в IХ дом: засилва глъбинните изменения в сферите на общоприетите възгледи и мнения, особено - в проблемине на философия и религия, морал и етика, висши познания въобще, науката в частност, различен род феномени, едновременно засилвайки привличането към далечни пътувания и пътешествия, които най-често стават с научна цел. Гледната точка на този човек, както и мирогледа му са непоколебими. Тук Прозерпина може да способства или ограничава и препятства духовното развитие и ръста на човека, в зависимост от неговия космически статус и аспектация с другите планети и елементи на хороскопа. Често се наблюдават някакви твърде странни по характер връзки с чужденци или загадъчни произ-шествия в чужди страни. Хора с тази позиция на Прозерпина често намират своето призвание в такива сфери и области на дейност, като философия и чужди езици, древна история и култура, юридическо поле и политическа арена, география и свободни професии, където им помагат пророчески сънища, предвиждания. Тук Прозерпина способствува за формирането на логика, пробуждането на феноменални способности - ясновидство и ясно чуване, сфера на магия и метафизика, чудеса и реинкарнация, пророчество. В обикновения живот тази духовност се привежда и отправя съответно към общоприетите проблеми, засягащи разума, разсъдъчността, смислеността на индивида.

Прозерпина в Х дом: създава на индивида някакви странни и загадъчни обстоятелства, помагащи да се издигне в службата, работата, да се прояви в длъжността си, особено във време на смут, метежи, народни въстания и дворцови преврати, революции и войни. Нерядко на човека може да повлияе някой страничен със своята психическа власт над него. Тук силата на Прозерпина може да бъде увеличена от съвпад с Меридиана, неговия господар, Слънцето или Луната, или стелиум в това поле на хороскопа.Тази позиция на Прозерпина може да способствува за слава и известност или падение, провал.

Прозерпина в ХI дом: помага да се снабдим с приятели от "другия свят", силно влияещи на съдбата на индивида. Често странни, загадъчни съвпадения могат да преследват човека по най-фатален начин, създавайки ситуации и обстоятелства, способстващи за коренен прелом в живота и съдбата на човека. Тук Прозерпина може да показва опекуни и меценати, приятели и единомишленици, различен род покровители и доброжелатели, благодетели и благотворители, чиято позитивна или отрицателна роля ще покаже аспектацията с другите планети и елементи на хороскопа.

Прозерпина в ХII дом: дарява на индивида ключовете, откриващи тайните на Природата и Космоса, тайните на "задгробния живот", вратите в загадъчния и неведом свят, но вълнуващ човека от незапомнени времена.Тук Прозерпина способствува за усвояването на окултни и съкровени науки, занимания с медиумизъм и медитация, астрология, познаване езика на животните и растенията. Но това се дава на хора с по-високо духовно ниво. При слаб космически статус и раняване: живота на индивида се съпровожда от различни прегради, проверки и изпитания - с мъка и печал , крушение и безправие, страдания и мъчения, загуба на лична свобода и независимост, или хронични болести, изолация в болница, манастир за твърде продължително време. Тук също се реализира ненавистта на тайните врагове и последствията на техните интриги. Прозерпина може да усили потенциала за психически и сензорни способности, едновременно влошавайки материалното положение. При раняване: трябва категорично да се откаже от занимания в сферата на окултизма и магията, спиритизма и общуването с "духове", реинкарнации, а също следва да се опасява от "урочасване" и "лоши очи", защото това може да доведе до психическо разстройство и болнично легло в психиатрия.

 Тълкувания по Вронски
« Последна редакция: Юни 23, 2011, 03:03:07 pm от Марая »

Неактивен Марая

 • Глобален модератор
 • Потребител герой
 • *****
 • Публикации: 7295
 • ПРОСТО МАРАЯ!
Re: Прозерпина
« Отговор #1 -: Юни 23, 2011, 02:49:17 pm »
 Прозерпина се явява най-далечната и висша по космически статус от известните планети, тя управлява най-големи интервали от време. В древноримската митология Прозерпина е богиня на израстващата трева и земното плодородие. Тя се отъждествява с древногръцката богиня на пролетта Персефона - дъщеря на богинята на плодородието Деметра, която била похитена от господаря на подземния свят Аид. Дълго и безутешно плакала Деметра. Тя напуснала Олимп и под вида на простосмъртна станала слугиня в дома на царицата на Елевсина. Земята вече не била плодородна. Всичко станало пустиня. Дошъл глад. Престанали да принасят жертви на боговете. Накрая царя на боговете, гръмовержеца Зевс разрешил на Персефона две трети от годината да стои на Земята с майка си и само една трета в царството на мъжа си Аид. Когато Персефона идва на земята, заедно с нея  идва пролетта, радва се на връщането на любимата си дъщеря Деметра. Когато Аид вози Персефона в подземното царство, настъпва есен. В астрологията Прозерпина изразява трансформацията, трансмутацията. В живота на социума и отделния човек Прозерпина определя глобалните  изменения, кардинално променящите се ориентации на обществото и личността. Прозерпина определя също и относително постоянните качества, които се образуват при трансформацията. Прозерпина изразява доминанта, картата на земната ноосфера, основното направление в живота на социума в даденото време. Прозерпина се явява най-далечната и висша по космически статус от известните планети, тя управлява най-големи интервали от време.
Прозерпина има равномерно (или почти равномерно) движение, и тя преминава през зодиакалния кръг за 705 години, а един зодиакален знак за време около 59 години. Т.е. Прозерпина преминава за един човешки живот малко повече от един знак.
« Последна редакция: Ноември 05, 2011, 03:45:21 am от Марая »

Неактивен Марая

 • Глобален модератор
 • Потребител герой
 • *****
 • Публикации: 7295
 • ПРОСТО МАРАЯ!
Re: Прозерпина
« Отговор #2 -: Юни 23, 2011, 02:53:18 pm »
прозерпина управлява  работата на далака,слънчевия възел , биохимия на клетъчно ниво,отговаря за регенерация на клетките и органите , за растежа на косата ,миглите ,веждите ,нокти. управлява кръвообразуващи органи, и функцийте на имунната система.
ден от седмицата- събота
число: 22
метал: ванадий и титан
растение: глухарче и листата му.


влиянието на прозерпина дава на човека фантастична способност за оживяване при всички екстремални ситуации , реанимация на най-финните нива ,бързо възтановяване на повредени тъкани и органи и психическа енергия ,както мисъл и воля,несвойствени за обикновения човек!
« Последна редакция: Юни 23, 2011, 03:03:34 pm от Марая »

Неактивен Марая

 • Глобален модератор
 • Потребител герой
 • *****
 • Публикации: 7295
 • ПРОСТО МАРАЯ!
Re: Прозерпина
« Отговор #3 -: Юни 23, 2011, 02:56:43 pm »
Прозерпина ще остане в скорпион до 2043г....насочва цялата си сила към транмутацията на душата ,към магичната промяна на отношенията ,тук в знака на скорпиона.
Все повече ще се увеличава интереса към окултното ,към подсъзнателни процеси ,духовните ценности  и отношението м/у живота и смъртта.
Много научни открития ще  разкрият ключа "хирон" /по време на транзита му през риби в тригон с прозерпина в скорпион/ към БИОЛОГИЧНОТО И ДУХОВНО БЕЗСМЪРТИЕ ,КОНТАКТИ С НЕВИДИМИТЕ СВЕТОВЕ И ДРУГИ ИЗМЕРЕНИЯ.
планетата , детайлизира духовното...

Неактивен Fairy

 • Потребител герой
 • *****
 • Публикации: 1934
 • емоция :)
  • Nina
Re: Прозерпина
« Отговор #4 -: Юни 23, 2011, 02:57:53 pm »
Прозерпина е римска богиня на природата, плодородието и след като била отвлечена от Плутон - царица на подземния свят и негова съпруга. Дъщеря на Юпитер и Церера. Аналог на Прозерпина в древногръцката митология е Персефона.

с какво се занимавам... :)))

Неактивен Марая

 • Глобален модератор
 • Потребител герой
 • *****
 • Публикации: 7295
 • ПРОСТО МАРАЯ!
Re: Прозерпина
« Отговор #5 -: Юни 23, 2011, 02:59:23 pm »
http://encyclopedia.astrologer.ru/cgi-bin/index?P/proserpina.html

Ето и още инфо за нея...На руски...

Неактивен Марая

 • Глобален модератор
 • Потребител герой
 • *****
 • Публикации: 7295
 • ПРОСТО МАРАЯ!
Re: Прозерпина
« Отговор #6 -: Юли 04, 2011, 09:07:04 pm »
Прозерпина има цикъл от 675г. ,скорост 28мин. за година,ако не ме лъже паметта.тя управлява кармата на духа,вътрешната трансмутация на собственото АЗ, алхимията на човешката душа и рейнкарнацията й.

В астроком ще я намерите под индекс h57...

В солара е важна ,защото ,ако попадне в съвпад със соларна планета или има кармичен аспект/а тя е планета на кармата/ ,дава възможност за повече информация. в момента е в скорпион. от 1984год всъщност е там.

Неактивен Марая

 • Глобален модератор
 • Потребител герой
 • *****
 • Публикации: 7295
 • ПРОСТО МАРАЯ!
Re: Прозерпина
« Отговор #7 -: Юли 04, 2011, 09:10:38 pm »
по време на  транзита през скорпион...все повече ще се увеличава интереса към окултното ,към подсъзнателни процеси ,духовните ценности  и отношението м/у живота и смъртта.
много научни открития ще  разкрият ключа "хирон" /по време на транзита му през риби в тригон с прозерпина в скорпион/ към БИОЛОГИЧНОТО И ДУХОВНО БЕЗСМЪРТИЕ ,КОНТАКТИ С НЕВИДИМИТЕ СВЕТОВЕ И ДРУГИ ИЗМЕРЕНИЯ.
планетата , детайлизира духовното...